AquaThene® 4000TS

Bitumiczna, samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do uszczelnień pionowych podziemnych części budowli oraz jako izolacja międzystropowa.

Jak to działa

Samoprzylepna, jednorodna membrana z masy bitumicznej modyfikowanej polimerami na osnowie z folii HDPE. Membrana zapewnia uszczelnienie przed działającą wodą gruntową wywierającą ciśnienie hydrostatyczne.

Zastosowanie

Membrana stanowi izolację wodochronną pionowych podziemnych części budowli przy średnich i lekkich warunkach wodno- gruntowych. Może być stosowana na wielu podłożach mineralnych takich jak: beton, gazobeton, tynki mineralne, mury z cegły, lub bloczków betonowych. Do stosowania w temperaturze +10oC do +35oC

Zalety

  • na lekkie i średnie warunki wodno-gruntowe
  • uszczelnia natychmiast po ułożeniu
  • doskonałe właściwości klejące
  • aplikacja na zimno
  • elastyczna
  • bezrospuszczalnikowa

 

Więcej informacji w karcie technicznej produktu.