Kontakt

 Aqua Tech ? Leja, Lietz  Spółka jawna

Siedziba:
05-500 Piaseczno, ul. Kineskopowa 1 bud. A lok. 26

Regon: 015239650

Nip: 952 19 01 288

Krs: 0000918865

konto PLN: 76 1240 6410 1111 0000 4600 8521