1. Strona główna
  2. Polski
  3. Biblioteka AutoCAD

Biblioteka AutoCAD

Kod Nazwa pdf dwg
DACH001 Detal izolacji styku ściany attykowej i ściany sąsiadującej pobierz pobierz
DACH002 Detal izolacji styku ściany attykowej i płyty stropowej pobierz pobierz
DACH003 Detal izolacji ogniomurka lub murka rozdzielającego połacie dachu pobierz pobierz
DACH004 Detal uszczelnienia połączenia płyty stropowej ze ścianą pobierz pobierz
DACH005 Detal izolacji płyty stropowej pobierz pobierz
DACH006 Detal izolacji styku ściany stropowej i muru szczelinowego pobierz pobierz
DACH007 Detal przejścia rurowego przez płytę stropową pobierz pobierz
DACH008 Detal przejścia rurowego przez płytę stropową pobierz
Całość pobierz pobierz
Kod Nazwa pdf dwg

Płyta fundamentowa

FP001 Detal mocowania bez zakładu klejącego pod powierzchnią płyty pobierz pobierz
FP002 Detal mocowania z zakładem klejącym pod powierzchnia płyty pobierz pobierz
FP003 Przerwa robocza płyty fundamentowej pobierz pobierz
FP004 Przerwa dylatacyjna z kompensacja płyty fundamentowej pobierz pobierz
Całość pobierz pobierz

Ściana fundamentowa

FS001 Detal uszczelniania ściany na poziomie gruntu (wykop szerokoprzestrzenny) pobierz pobierz
FS002 Detal połączenia izolacji w narożach (wykop szerokoprzestrzenny) pobierz pobierz
FS003 Detal mocowania bez zakładu klejącego na powierzchni pionowej pobierz pobierz
FS004 Detal mocowania z zakładu klejącego na powierzchni pionowej pobierz pobierz
FS005 Detal izolacji ściany na deskowaniu traconym (ścianka berlińska) pobierz pobierz
FS006 Detal izolacji ściany na deskowaniu traconym (ścianka Larsena) pobierz pobierz
Całość pobierz pobierz

Łączenie ściany z płytą

FSP001 Detal uszczelnienia stropu i oczepu ściany szczelinowej pobierz pobierz
FSP002 Detal połączenia ściany fundamentowej z płytą stropową na szalunku traconym pobierz pobierz
FSP003 Detal izolacji styku płyta-ściana fundamentowa pobierz pobierz
FSP004 Detal połączeni izolacji ściany fundamentowej z izolacją płyty fundamentowej pobierz pobierz
FSP005 AquaThene CORNER TAPE- detale wykonania narożników pobierz pobierz
FSP006 Detal uszczelniania płyty i ściany fundamentowej pobierz pobierz
FSP007 Detal uszczelniania płyty fundamentowej z odsadzką i ściany fundamentowej pobierz pobierz
FSP008 Detal uszczelnienia ściany pobierz pobierz
FSP009 Detal połączenia izolacji ściany fund. z izolacją odsadzki płyty fundamentowej pobierz pobierz
FSP010 Detal uszczelnienia szachtu pobierz pobierz
FSP011 Detal izolacji w przegłębieniach pobierz pobierz
FSP012 Detal izolacji ściany fundamentowej poniżej płyty fundamentowej. Połączenie AquaThene z AquaSlab pobierz pobierz
FSP013 Detal izolacji podposadzkowej pobierz pobierz
FSP014 Detal izolacji płyty posadzkowej do istniejącej konstrukcji pobierz pobierz
FSP015 Zamek ściany szczelinowej pobierz pobierz
Całość pobierz pobierz
Kod Nazwa pdf dwg
PI001 Izolacja przejścia rurowego przez ścianę (wykop szerokoprzestrzenny) pobierz pobierz
PI002 Detal izolacji przejścia rurowego przez ścianę (szalunek tracony) pobierz pobierz
PI003 Detal izolacji ściany fundamentowej deskowania na ściągach traconych pobierz pobierz
PI004 Detal izolacji przejścia rurowego przez płytę fundamentową pobierz pobierz
PI005 Izolacja przejścia rurowego przez płytę fundamentową pobierz pobierz
PI006 Izolacja przejścia pręta zbrojeniowego przez płytę fundamentową pobierz pobierz
PI007 Detal izolacji pala pobierz pobierz
Całość pobierz pobierz
Kod Nazwa pdf dwg
DYL001 Detal uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pobierz pobierz
DYL002 Detal izolacji dylatacji płyt stropowych pobierz pobierz
DYL003 Przerwa dylatacyjna z kompensacja płyty fundamentowej pobierz pobierz
Całość pobierz pobierz