Wszystkie produkty

AquaSlab® 1212

Wodoszczelna membrana HDPE z warstwą kleju łączącego się z betonem do przeciwwodnej izolacji części podziemnych.

AquaSlab® BITAPE

Samoprzylepna, dwustronna taśma klejąca do połączeń poprzecznych pasm membrany i uszczelniania detali.

AquaSlab® COVER TAPE

Zewnętrzna taśma uszczelniająca z warstwą kleju łączącego się z betonem do pokrywania połączeń i miejsc szczególnych izolacji.

Sealatex® PLUS

Emulsja polimerowo- bitumiczna do uszczelniania detali elementów budowlanych AquaSlab® i AquaThene ®.

AquaThene® 4000TS

Bitumiczna, samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do uszczelnień pionowych i mędzystropowych.

AquaThene® 5000T

Bitumiczna, samoprzylepna membrana hydroizolacyjna z paskiem wulkanizującym do zabezpieczeń części podziemnych, naziemnych i nadziemnych budowli.

AquaThene® ALU

Bitumiczna, samoprzylepna membrana paroizolacyjna z warstwą laminatu folii aluminiowej do stosowania w budownictwie.

AquaThene® ALU TAPE

Bitumiczna, samoprzylepna taśma z warstwą folii aluminiowej do uszczelnień krawędzi hydroizolacji z membran AquaThene®

.

AquaThene® BAND

Samoprzylepna taśma zamykająca z warstwą flizeliny.

AquaThene® BITAPE

Bitumiczna, samoprzylepna, dwustronnie klejąca taśma do uszczelniania i mocowania.

AquaThene® CORNER TAPE

Bitumiczna, samoprzylepna, uszczelniająca taśma narożnikowa z paskami wulkanizującymi.

AquaThene® MASTIC

Szpachla bitumiczna do uszczelnień detali oraz zakończeń hydroizolacji AquaThene®

AquaThene® PRIMER

Preparat gruntujący pod hydroizolacje AquaThene® do stosowania w temp. -5oC do +30oC.

AquaPressin® SET

Wkładka pęczniejąca z powłoką ochronną do uszczelniania przerw roboczych oraz przejść elementów instalacyjnych w konstrukcjach betonowych.

Quellmax® PLUS

Wkładka pęczniejąca z powłoką ochronną do uszczelniania przerw roboczych oraz przejść elementów instalacyjnych w konstrukcjach betonowych.

Quellmax® BLACKSTOP

Wkładka pęczniejąca do uszczelniania przerw roboczych oraz przejść elementów instalacyjnych w konstrukcjach betonowych.