AquaSlab®

AquaSlab®
Nowoczesny system przeciwwodnej izolacji trwale łączącej się ze świeżym betonem do układania pod płyty fundamentowe i na ściany fundamentowe na szalunku traconym.
Zalety:
  • można układać bezpośrednio na zagęszczonym gruncie lub podłożu stabilizowanym folią kubełkową lub piaskiem z cementem.
  • nie wymaga warstwy dociskowej oraz domieszek poprawiających wodoszczelność betonu
  • nie angażuje maszyn oraz pracy ciężkiego sprzętu
  • może być układany bez względu na warunki pogodowe.
  • jest odporny na agresywne działanie wód gruntowych (klasa ekspozycji XA3)
  • zapobiega migracji wody pomiędzy membraną a płytą fundamentową
  • nie wymaga doszczelnienia przerw roboczych
  • zapewnia szczelność w konstrukcjach projektowanych na rozwarcie rysy skurczowej równej 0,3 mm
  • kompatybilny z systemem AquaThene®