AquaThene® 4000TS

Bitumiczna, samoprzylepna membrana hydroizolacyjna do uszczelnień pionowych podziemnych części budowli oraz jako izolacja międzystropowa.
Jak to działa?
Samoprzylepna, jednorodna membrana z masy bitumicznej modyfikowanej polimerami na osnowie z folii HDPE. Membrana zapewnia uszczelnienie przed działającą wodą gruntową wywierającą ciśnienie hydrostatyczne.
Zastosowanie
Membrana stanowi izolację wodochronną pionowych podziemnych części budowli przy ciężkich warunkach wodno- gruntowych. Może być stosowana na wielu podłożach mineralnych takich jak: beton, gazobeton, tynki mineralne, mury z cegły, lub bloczków betonowych. Do stosowania w temperaturze +5oC do +35oC
Zalety
  • ciężkie warunki wodno-gruntowe
  • uszczelnia natychmiast po ułożeniu
  • doskonałe właściwości klejące
  • aplikacja na zimno
  • elastyczna
  • bezrospuszczalnikowa
Więcej informacji w karcie technicznej produktu.