Wkładka pęczniejąca z powłoką chroniącą przed działaniem czynników atmosferycznych do uszczelniania miejsc szczególnych w konstrukcjach betonowych.
Jak to działa?
Wkładka pęczniejąca Quellmax® PLUS charakteryzuje się mocnym, szybkim i pewnym pęcznieniem (< 500%), co daje gwarancję szczelnego wypełnienia rys i szczelin. Opatentowana, fabrycznie nanoszona, specjalna powłoka opóźnia przedwczesne pęcznienie (do 3 dni) pod wpływem deszczu. Powłoka ta ulega chemicznemu rozpuszczeniu w chwili kontaktu ze świeżo wylewaną mieszanką betonową. Miejsca uszczelnione przy pomocy wkładki Quellmax® PLUS są trwałe, wodoszczelne (wytrzymują ciśnienie wody 7 bar) oraz odporne na starzenie.
Zastosowanie
Wkładka pęczniejąca przeznaczona jest do trwałego uszczelniania przerw roboczych oraz przejść elementów instalacyjnych przez przegrody budowlane narażonych na stałe lub okresowe działanie wody.
Zalety
  • można stosować, w trudnych warunkach atmosferycznych
  • posiada powłokę chroniącą przed deszczem w trakcie układania
  • silne pęcznienie > 500%
  • prosty i szybki montaż
  • odporna na starzenie
  • odporna na wysokie temperatury
Więcej informacji w karcie technicznej produktu.