AquaThene® 5000T

Bitumiczna, samoprzylepna membrana hydroizolacyjna z paskiem wulkanizującym do zabezpieczeń części podziemnych, naziemnych i nadziemnych budowli.

Jak to działa?

Samoprzylepna, jednorodna membrana z masy bitumicznej modyfikowanej polimerami na osnowie z laminowanej krzyżowo folii HDPE odpornej na rozdzieranie. Po jednej stronie arkusza membrany znajduje się pasek z czystej masy bitumicznej o szer. 5 cm, który po przyklejeniu wulkanizuje zapewniając trwałe i szczelne połączenie między pasmami membrany. AquaThene®5000T zapewnia uszczelnienie przed trwale działającą wodą gruntową wywierającą ciśnienie hydrostatyczne, wodą infiltracyjną oraz wodą opadową.
Zastosowanie
Membrana stanowi izolację wodochronną w obrębie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, ścian piwnic i garaży podziemnych oraz murów oporowych od strony naporu wody. Może być również stosowana na powierzchni stropów, balkonów i tarasów oraz w pomieszczeniach wilgotnych. Membranę można aplikować na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych, metalowych i tworzywach sztucznych.
Zalety
  • uszczelnia natychmiast po ułożeniu
  • dodatkowe zabezpieczenie połączeń membrany
  • doskonałe właściwości klejące
  • aplikacja na zimno
  • elastyczna, mostkuje rysy
  • bariera dla radonu i innych gazów
  • bezrospuszczalnikowa
Więcej informacji w karcie technicznej produktu.