AquaPressin® SET

Wąż iniekcyjny do uszczelniania przerw roboczych w konstrukcjach betonowych wraz z akcesoriami.
Jak to działa?
Lekko stożkowe nacięcia wykonane od wewnątrz na zewnątrz umożliwiając płynne wydostanie się iniektu na zewnątrz oraz zapobiegają przedostawaniu się wody lub mleczka cementowego do środka węża.
Zastosowanie
Węża należy stosować do uszczelnienia przerw roboczych i technologicznych w konstrukcji betonowych poniżej poziomu gruntu, które narażone są na stałe lub okresowe działanie wód gruntowych, powierzchniowych, opadowych i wody morskiej.
Akcesoria
węże pomocnicze, zatyczki do węży, łączniki, rękaw termokurczliwy, uchwyty.
Zalety
  • jednowarstwowy waż perforowany
  • łatwe rozprzestrzenianie się środka iniekcyjnego
  • iniekcja możliwa po wielu latach od ułożenia
  • prosty i szybki montaż
  • nie skręca się
  • ekonomiczne i bezpieczne rozwiązanie
Więcej informacji w karcie technicznej produktu.