AquaSlab®

To NOWOCZESNY SYSTEM izolacji przeciwwodnej na ciężkie warunki wodno-gruntowe. Technologia oparta na membranie HDPE z warstwą kleju, który trwale łączy się ze świeżo wylewanym betonem. Zaletą systemu jest zapobieganie migracji wody między hydroizolacją a płytą fundamentową. System jest stosowany pod płyty fundamentowe oraz na ściany fundamentowe na szalunku traconym.

AquaThene®

System bitumicznej izolacji przeciwwodnej do zabezpieczeń podziemnych części budowli (średnie i ciężkie warunki wodno gruntowe), a także do izolacji stropów, dachów odwróconych, balkonów i tarasów. System jest oparty na elastycznych, samoprzylepnych membranach bitumicznych wraz z produktami uzupełniającymi.

Produkty uszczelniające

Produkty uszczelniające pionowe i poziome przerwy robocze i technologiczne w konstrukcjach betonowych.

– wąż iniekcyjny

– wkładki pęczniejące